สวัสดีครับ..ทุกท่าน

013การศีกษาประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติ หรือศาสนา หรืออะไรก็ตาม ย่อมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอง

เว็บบล็อกนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมทางด้านศาสนาพุทธ ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทย แม้ไม่ได้บัญญัติว่าในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การศึกษารวบรวมนี้ก็ทำให้ง่ายแก่ผู้ต้องการค้นคว้า ง่ายต่อการอ่าน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาก็ง่ายต่อการทำรายงานการวิจัยค้นคว้า

เพราะฉะนั้น ผู้จัดทำจึงเห็นว่ามีประโยชน์อยู่บ้างจึงได้รวบรวมมาให้อ่านได้ง่าย ๆ ในเว็บนี้

หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณที่ติดตาม

veera147

vee2552@gmail.com

———————————————————

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกอย่างนะครับ

และหากมีข้อเสนอแนะอย่างไรเสนอมาได้เลยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

veera147